ไปป์ไลน์ในสไตล์ของคุณ

มุมมองไปป์ไลน์ใน Bigin นั้นมีความยืดหยุ่น คุณจึงสามารถปรับไปป์ไลน์และขั้นตอนทั้งหมดของไปป์ไลน์เพื่อให้มีข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ตรงหน้าคุณเสมอ มุมมองไปป์ไลน์ที่ดีที่สุดใน CRM!

ลงทะเบียนฟรี

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ดูการขายที่มีอยู่ทั้งหมดในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในไปป์ไลน์ของคุณ
  • ย้ายขั้นตอนต่างๆ ไปตามไปป์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มขั้นตอนใหม่ได้ทันทีจากไปป์ไลน์ของคุณ
  • รับข้อมูลสรุปขั้นตอนของการขายของคุณที่ชัดเจน
  • ยุบขั้นตอนเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ปรับขนาดขั้นตอนได้ตามความต้องการ
  • สลับระหว่างไปป์ไลน์ที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งค่ากฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนสำหรับความคืบหน้าของไปป์ไลน์อย่างละเอียด
  • จำกัดการปิดสำหรับขั้นตอนต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการขายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ดูการขายของคุณในขั้นตอนต่างๆ

วัตถุประสงค์หลักของมุมมองไปป์ไลน์คือเพื่อแยกการขายเป็นขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณ ลีดของคุณจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการของคุณตั้งแต่การหาลีดใหม่ไปจนถึงการแปลงลีดให้เป็นลูกค้าได้อย่างประสบความสำเร็จ คุณสามารถสร้างขั้นตอนเองเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณมากขึ้นหรือแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่ เมื่อการขายดำเนินการต่อคุณสามารถเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปได้

คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการได้เสมอหากคุณไม่ต้องการดูการขายและขั้นตอนในไปป์ไลน์

ขั้นตอนใน Bigin โดย Zoho CRM

ย้ายขั้นตอนต่างๆ ไปตามไปป์ไลน์

เราเข้าใจดีว่าคุณอาจต้องการจัดเรียงขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณทำงานในธุรกิจ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถลากและวางขั้นตอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในไปป์ไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถจัดเรียงใหม่จากแท็บไปป์ไลน์ได้ในการตั้งค่า

การย้ายขั้นตอนใน Bigin โดย Zoho CRM

เพิ่มขั้นตอนใหม่ได้ทันที

หากคุณต้องการขั้นตอนใหม่ เพียงแค่คลิกเพิ่มขั้นตอนใหม่จากขั้นตอนที่มีอยู่ใดๆ และสร้างขั้นตอนใหม่ที่อยู่ถัดจากขั้นตอนนั้นได้ทันที จากนั้นคุณจะสามารถเริ่มเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนที่สร้างขึ้นใหม่นี้ได้โดยตรง

การเพิ่มรายการใหม่ใน Bigin โดย Zoho CRM

รับข้อมูลสรุปขั้นตอนของการขายของคุณที่ชัดเจน

การสรุปขั้นตอนจะให้ภาพรวมความคืบหน้าของการขายทั้งหมดผ่านขั้นตอนต่างๆ ในไปป์ไลน์ของคุณ และยังแก้ปัญหาอื่นได้อีกเช่นกัน หากไปป์ไลน์ของคุณมีความยาวมาก คุณอาจไม่ต้องการเลื่อนไปยังขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงในทุกครั้ง ดังนั้นให้ออกจากการเลื่อนแล้วคลิกขั้นตอนใดก็ได้จากการสรุปขั้นตอน และคุณจะถูกนำไปยังขั้นตอนนั้นโดยตรง

ยุบขั้นตอนเพื่อโฟกัสได้มากขึ้น

หากมีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมากมายในไปป์ไลน์ คุณอาจต้องการซ่อนบางขั้นตอนที่มีสำคัญน้อยลงเพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น ในตอนนี้คุณสามารถยุบขั้นตอนที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญแรกและเก็บพื้นที่ไว้สำหรับขั้นตอนที่คุณต้องการ คุณสามารถขยายกลับไปยังขนาดเดิมเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนถูกยุบลงภายในไปป์ไลน์ของ Bigin

ปรับขนาดขั้นตอนได้ตามความต้องการ

ลากและปรับขนาดขั้นตอนตามที่คุณต้องการ การเพิ่มขนาดขั้นตอนจะช่วยให้คุณสามารถดูทุกการขายภายในขั้นตอนได้อย่างละเอียดในขณะที่การลดขนาดขั้นตอนจะช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับขั้นตอนที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในไปป์ไลน์

ขั้นตอนที่ถูกปรับขนาดภายในไปป์ไลน์ของ Bigin

กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนจะไม่มีจุดบกพร่อง

ด้วยกฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าจุดตรวจสอบสำหรับผู้ใช้อื่นก่อนที่จะย้ายการขายไปยังขั้นตอนอื่น ซึ่งเป็นแบบฟอร์มขนาดเล็กที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทุกครั้งที่มีคนพยายามที่จะย้ายการขายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนรับรองว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดการขาย วันที่ได้รับการชำระเงิน หรือแม้แต่เขียนคำอธิบายแบบย่อเกี่ยวกับสถานะของการขายเพื่อให้รับรองว่าการขายนั้นมีคุณสมบัติที่จะถูกย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในไปป์ไลน์ได้ ซึ่งจะช่วยรับรองว่าการเปลี่ยนผ่านไปป์ไลน์จะดำเนินไปอย่างทั่วถึงและไม่มีจุดบกพร่อง

กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน

ไปป์ไลน์ใช้งานง่ายที่จำกัดการปิด

การจำกัดการปิดเป็นเทคนิคที่ชาญฉลาดอันเป็นคุณสมบัติของกฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน หากผู้ดูแลระบบนำ "การจำกัดการปิด" ของ Bigin ไปใช้จะเป็นการปิดการอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นปิดการขายจากขั้นตอนนั้นโดยตรง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะสามารถลากและวางการขายระหว่างขั้นตอนอื่นๆ แต่จะไม่สามารถปิดการขายนั้นได้ คุณสามารถเลือกที่จะนำ " การจำกัดการปิด " ไปใช้กับทุกขั้นตอนหรือเฉพาะขั้นตอนที่ระบุก็ได้ เหมือนกับการป้องกันอันตรายภายในไปป์ไลน์ของคุณ!

การจำกัดการปิด

ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจขนาดเล็กกว่า 7,500 แห่งทั่วโลก

โลโก้บริษัท Ravi Sharma

ไปป์ไลน์การขายเป็นแนวคิดที่ดี ใช้งานง่ายและสะดวก รวมถึงช่วยให้สามารถรักษาระบบการขายที่พนักงานสามารถรับลูกค้าและเข้ามาติดต่อได้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าใครเป็นผู้ติดต่อรายแรก

โลโก้บริษัท Autoprint Agri Automation

Bigin กลายเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ติดตั้งได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผมกระชับการประเมินรายสัปดาห์ และสร้างกลยุทธ์การติดตามผลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ต้องการระบบการจัดการช่องทางสำหรับการขายและบริการ

โลโก้บริษัท Coldwell Banker

เรากำลังมองหา CRM ที่เรียบง่ายเพื่อจัดการผู้ติดต่อและการขายของเราและ Bigin ก็ได้ช่วยเราในสิ่งนั้น ทีมของเราชื่นชอบ Bigin จากความเรียบง่ายและนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ Bigin เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างมากในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ดีขึ้นตั้งแต่การสร้างผู้ติดต่อไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์และการขาย แค่ใช้ Bigin!

ภาพของลูกค้า Stephen Frankland
Stephen Franklandเจ้าของ/ผู้ดำเนินกิจการ Island Sailing
ภาพของลูกค้า Harshavardhan Ashok
Harshavardhan Ashokหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Autoprint Agri Automation
ภาพของลูกค้า Balaji Badrinath
Balaji Badrinathการจัดการพาร์ทเนอร์และตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์, Coldwell Banker Value Add Realty
123
/ 3

ดูแลให้บันทึกของคุณเรียบง่ายอยู่เสมอด้วยมุมมองไปป์ไลน์ที่ยืดหยุ่นของ Bigin

ลงทะเบียนฟรีดูราคาของเรา

การทดลองใช้งานฟรี 15 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง