การจัดการไปป์ไลน์ใน CRM คืออะไร

การจัดการไปป์ไลน์การขายมักจะหมายถึง กระบวนการในการจัดการโอกาสทางการขายที่เข้ามาและการติดตามโอกาสทางการขายเหล่านั้นตลอดระยะต่างๆ ในเส้นทางของลีด จนกว่าจะปิดการขายว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ธุรกิจที่ยังต้องใช้สเปรดชีทอาจพบว่าการติดตามการขายและการติดตามผลเมื่อธุรกิจเติบโตและพัฒนาขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากลำบาก ทางออกในยุคนี้ของธุรกิจที่ต้องการก้าวออกจากโลกที่แสนยุ่งเหยิงของสเปรดชีทก็คือการเลือก CRM ที่มีความสามารถในการจัดการไปป์ไลน์

เข้าใช้ Biginลองใช้ Bigin ตอนนี้

ความสำคัญของไปป์ไลน์การขายใน CRM

ไปป์ไลน์การขายเผยให้คุณเห็นว่าลูกค้าแต่ละรายกำลังอยู่ในระยะใดในกระบวนการขายของคุณได้ในทันที ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการขั้นตอนใดต่อไปเพื่อเข้าใกล้โอกาสในการปิดการขายมากขึ้น ไปป์ไลน์สามารถบอกได้ว่าคุณกำลังดำเนินการตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์หรือเดือนนั้นๆ หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถคาดคะเนผลการปฏิบัติงานของตัวแทนฝ่ายขายตามอัตราการแปลงลีดได้อีกด้วย กล่าวโดยสรุปก็คือซอฟต์แวร์การจัดการไปป์ไลน์เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการขายในทุกธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์พร้อม

ไปป์ไลน์การขายของ Biginภาพพื้นหลัง

คุณต้องการเครื่องมือในการจัดการไปป์ไลน์การขายของคุณหรือไม่

กระบวนการขายในปัจจุบันของคุณช่วยให้คุณสามารถทำงานต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ หากคำตอบคือ “ไม่” คุณจำเป็นต้องมีระบบ CRM การจัดการไปป์ไลน์อย่าง Bigin ที่จะทำให้คุณสามารถติดตามระยะต่างๆ ในหลายไปป์ไลน์ได้

ปรับปรุงกระบวนการขาย

ระบุระยะที่ลีดหยุดนิ่งหรือลดต่ำลง ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้เกิดความคืบหน้าที่ราบรื่นขึ้น

คาดการณ์สุขภาพทางการเงิน

จากมูลค่ารวมของข้อตกลงในไปป์ไลน์ของคุณในวันใดวันหนึ่ง คุณสามารถคำนวณรายได้ในอนาคตออกมาเป็นตัวเลขกลมๆ โดยอิงตามอัตราการแปลงในปัจจุบัน

วิเคราะห์กลยุทธ์การขาย

หากคุณสูญเสียผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า การสืบหาสิ่งผิดพลาดและเวลาที่เกิดขึ้นก็ทำได้โดยง่าย ตระหนักถึงจุดบกพร่องในกลยุทธ์การขายของคุณ

จัดการ

ทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการขายและผลิตภัณฑ์โดยอิงจากรายงานไปป์ไลน์

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ติดตามผลประกอบการของธุรกิจและตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณนั้นเติบโตอย่างที่คาดไว้หรือไม่

จัดสรร

ตัดสินใจว่าใครควรจัดการข้อตกลงใดโดยพิจารณาจากประสบการณ์และชุดทักษะของพวกเขา

ใครควรใช้
CRM การจัดการไปป์ไลน์

B2B

จากการศึกษาบริษัท B2B จาก Harvard Business Review พบว่าบริษัทที่กำหนดกระบวนการขายอย่างเป็นทางการกับบริษัทที่ไม่มีการกำหนดกระบวนการนี้มีการเติบโตทางด้านรายได้แตกต่างกันถึง 18% ระบบการจัดการไปป์ไลน์ช่วยในการออกแบบไปป์ไลน์การขายและการสร้างกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขาย

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กกำลังกลายเป็นธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พวกเขาเลือกใช้ทางเลือกที่ดีกว่าแทนเอกสารประกอบเกี่ยวกับลีดที่เป็นสเปรดชีทที่ผิดพลาดได้ง่ายและปรับขยายไม่ได้กันมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

การจัดการไปป์ไลน์ใน CRM จะช่วยให้วัดเกณฑ์ชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายได้และประสิทธิผลได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ผู้จัดการยังสามารถติดตามข้อตกลงใหญ่ๆ ในไปป์ไลน์และเข้ามาแทรกแซงได้ หากจำเป็น

ตัวแทนฝ่ายขาย

กระบวนการขายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้พนักงานขายสามารถนำทางลูกค้าผ่านทุกช่วงของไปป์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งปิดการขายได้ การติดตามผลจะเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อมีตัวเตือนความจำและการแจ้งเตือนที่ตรงเวลา

ประโยชน์ของการใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการไปป์ไลน์

 • กำหนดกระบวนการที่ชัดเจน
 • จัดสรรไปป์ไลน์จำนวนมาก
 • คาดการณ์รายได้
 • ระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง
 • รู้จักลูกค้าของคุณได้ทันที
 • ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายลดลง
 • เน้นเฉพาะการขายเท่านั้น
 • จำกัดขอบเขตข้อผิดพลาด
 • ข้อมูลลูกค้าที่แม่นยำ
 • วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
 • สร้างการมีส่วนร่วมด้วยบริบท
 • ให้ความสำคัญกับลีดที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าสูง
 • อัปเดตกลยุทธ์การขายเป็นประจำ
 • ค้นหาวิธีที่จะลดขั้นตอนในการขาย
 • สร้างรายงานไปป์ไลน์
เมื่อมีการจัดการไปป์ไลน์
คุณจะได้รับ

28%

การเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น

3.4x

จำนวนลีดที่ติดต่อ

21x

โอกาสในการคัดเลือกลีดมากขึ้น

50%

ลีดมากขึ้น

ฟีเจอร์หลักของโซลูชัน CRM การจัดการไปป์ไลน์

ระยะการขายที่ปรับแต่งได้

ลีดจะมีความคืบหน้าผ่านระยะต่างๆ ในไปป์ไลน์ โดยสิ้นสุดด้วยการปิดการขายหรือสูญเสียข้อตกลง ตัวอย่างเช่น: เพิ่งผ่านการคัดเลือก > วิเคราะห์ > เสนอข้อตกลง > เจรจาต่อรอง > ต้องผ่านการอนุมัติ > สำเร็จ/สูญเสีย ระยะเหล่านี้ยังคงพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ความสามารถในการปรับแต่งระยะเหล่านี้ตามความต้องการของกระบวนการขายในปัจจุบันของคุณนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

ไปป์ไลน์ที่หลากหลาย

หากบริษัทของคุณขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย คุณอาจจำเป็นต้องใช้หลายไปป์ไลน์เพื่อติดตามกระบวนการขายเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ สถานการณ์อื่นๆ ประกอบด้วยไปป์ไลน์ที่แยกต่างหากสำหรับลูกค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกรณีที่เอาชนะใจลูกค้าได้แล้ว จากนั้นจึงนำลูกค้าเข้าสู่ไปป์ไลน์อื่นเพื่อการขายเพิ่มเติม

ตัวเตือนความจำและการแจ้งเตือน

เมื่อ 10 ปีก่อน พนักงานขายสามารถปิดการขายได้ด้วยการโทรติดต่อเพียง 3 ครั้ง แต่ปัจจุบันนี้ ต้องโทรติดต่อตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป ในปัจจุบันนี้ธุรกิจมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าจะตัดสินใจทำการซื้อ ดังนั้นจึงต้องติดตามผลอยู่เสมอ ด้วยการเตือนความจำที่ตรงเวลาและการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการโทรหรือการประชุมที่สำคัญ

ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย

ทำให้งานที่เป็นกิจวัตรเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลีดให้กับพนักงานขาย การส่งอีเมลต้อนรับไปยังลีดจากแหล่งที่มาหนึ่งๆ และการแจ้งเตือนผู้จัดการเมื่อมีการเสนอข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการขายจริงๆ

การวิเคราะห์

การจัดการไปป์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตทางด้านรายได้ที่แข็งแกร่ง ดังนั้น การวัดเกณฑ์ชี้วัดหลักๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสถานะของไปป์ไลน์ คุณควรจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อัตราการแปลง ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณได้

แอปบนมือถือ

ทีมขายภาคสนามก็อุ่นใจได้ด้วยไปป์ไลน์การขายที่พกพาไปได้ทุกที่ ดึงดูดว่าที่ลูกค้าและทำการเสนอขายในระหว่างเดินทาง

นำไปใช้ได้ง่าย

เครื่องมือการจัดการไปป์ไลน์ที่ยอดเยี่ยมจะพร้อมทำงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือการสอนสำหรับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายและตรงประเด็น

แล้วต้องทำอะไรต่อ #JustBigin

ดูแลไปป์ไลน์การขายและตรวจสอบว่าว่าที่ลูกค้าทุกคนมีเส้นทางจากลีดไปจนถึงการเป็นลูกค้าที่ราบรื่น Bigin สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์ม Zoho CRM อันทรงพลังเพื่อช่วยให้ธุรกิจที่กำลังเติบโตสามารถเปลี่ยนจากสเปรดชีทไปเป็นการจัดการไปป์ไลน์บนระบบคลาวด์ได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่ผู้ใช้งานช่วงแรกพูดถึง

ผู้บรรยาย Lusionผู้บรรยาย Vikasผู้บรรยาย Dhruveshผู้บรรยาย Anat

เรารู้สึกประทับใจกับ ‘ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ’ ของ Bigin สำหรับองค์กรขนาดเล็ก และตอนนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าและโปรเจคของเราลงใน Bigin แล้ว น่าประทับใจมากที่ได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในราคาที่จับต้องได้นี้ช่วยในด้านการจัดการบันทึกที่ซ้ำซ้อน การกำหนดฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงกับขั้นตอนต่างๆ ของเรา การสร้างแดชบอร์ดเพื่อจัดการประสิทธิภาพของอีเมล และแม้แต่การเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter ของลูกค้า อ่านกรณีศึกษาแบบเต็ม

ผมประทับใจกับ Bigin เป็นอย่างมาก ผมกำลังมองหาเครื่องมือจัดการลีดและระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายขึ้น และในที่สุดผมก็ได้พบกับแพลตฟอร์มที่ใช่ หลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือมากมายหลายตัวในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา Bigin เปลี่ยนกระบวนการขายอย่างสิ้นเชิง และฉันมักจะแนะนำ Bigin ให้กับผู้ติดต่อของฉันเป็นประจำ

ผมต้องการขอบคุณทีม Bigin ทั้งทีมอย่างจริงใจสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้สำหรับ SMB ที่กระตือรือร้นในการขจัดแผ่นงานข้อมูล Excel ออกไป ความต้องการหลักของผมยังเหมือนเดิม แต่ Bigin ให้ผมมากกว่านั้นมาก แอปนี้เพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายโดยรวม และผมได้แนะนำ Bigin กับเพื่อนๆ ในภาคส่วนอื่นเรียบร้อยแล้ว

ผมพบว่า Bigin เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายมาก ผมกังวลเล็กน้อยว่าผู้ช่วยจะเรียนรู้ได้เร็วหรือไม่ แต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกเขาเริ่มใช้งานมาแล้ว 2 สัปดาห์เต็มๆ แอประบบโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นยอดเยี่ยมและรวดเร็ว

Luison Lassalaผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bedrock Success Consulting
Vikas Kakkarผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท HireXP
Dhruvesh Lakhaniผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท Investacc Insurance Brokers Pvt. Ltd.
Anant Tikoneกรรมการผู้จัดการ, Antech Micro systems Pvt ltd.
1234
/ 4

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Zoho CRM ร่วมกับธุรกิจกว่า 150,000 รายที่ได้รับความพึงพอใจ

เข้าใช้งาน Biginลงทะเบียนฟรีดูราคาของเรา

ไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการลงทะเบียน เราสัญญา