ข้อกำหนดการใช้งานของ Bigin

BIGIN ซอฟต์แวร์บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์จะให้บริการแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดยบริษัท Zoho Corporation (หลังจากนี้จะเรียกว่า “Zoho”) ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) โดยเพิ่มเติมจาก ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการของ Zoho การใช้งาน BIGIN หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดนี้และ ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าดำเนินการต่อหรือใช้งาน BIGIN ไม่ว่าจะในลักษณะใด

การเข้าถึง Bigin

Bigin คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Bigin ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

บริการของ Zoho หลายบริการรวมเข้ากับ Bigin บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Bigin การใช้บริการของ Zoho บางรายการอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Bigin

แอปพลิเคชันภายนอกหลายแอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอปพลิเคภายนอก”) ได้รับการรวมเข้ากับ Bigin Zoho ยังจะดำเนินการผสานรวมแอปพลิเคชันบุคคลที่สามกับ Bigin ให้มากขึ้น การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

นโยบายเกี่ยวกับอีเมล

เราสนับสนุนการใช้อีเมลที่ถูกต้อง หากอัตราการตีกลับอีเมลเกินกว่าช่วงที่กำหนด บัญชีของคุณจะถูกระงับการส่งอีเมลต่อไป คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายต่อต้านสแปม เมื่อส่งอีเมลทางการค้าจาก Bigin

เราต้องรับผิดชอบต่อการรักษาระบบจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งมอบที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าและการรักษาชื่อเสียงของเรา อีเมลที่ส่งจาก Bigin จะได้รับการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนด เราอาจทำการบล็อกอีเมลจากบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการบริการของคุณ

ส่วนเสริมของ Mail สำหรับ Bigin

ส่วนเสริมของ Mail สำหรับ Bigin (ต่อไปนี้เรียกว่า “ส่วนเสริมของ Mail”) จะทำให้คุณสามารถรับ ดู สร้าง และส่งอีเมลจากบัญชี Bigin ของคุณ หากการกำหนดค่าของส่วนเสริมของ Mail สำหรับผู้ใช้คือ “ผู้ใช้หมายถึงผู้ใช้แต่ละรายในองค์กร และแต่ละคนมีบัญชีผู้ใช้แยกกันต่างหาก” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การกำหนดค่า”) ถูกตั้งค่าเป็น “สาธารณะ” ผู้ใช้อื่นจะมองเห็นการดึงข้อมูลอีเมล “ผู้ใช้หมายถึงผู้ใช้แต่ละรายในองค์กร และแต่ละคนมีบัญชีผู้ใช้แยกกันต่างหาก” ของบัญชี Bigin ตามสิทธิ์ที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ และจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Bigin เมื่อคุณได้ตั้งการกำหนดค่าเป็น “สาธารณะ” และการกำหนดค่าถูกล็อกโดยผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ฟังก์ชันโทรศัพท์

ในแง่ของการใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ในฐานะส่วนหนึ่งของ Bigin คุณเข้าใจและยอมรับ (i) ว่าคุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามกำหนดของข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหมายเลขโทรศัพท์ (ii) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ในทุกเขตอำนาจศาลที่ควบคุมการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ของคุณ (iii) ฟังก์ชันโทรศัพท์ไม่ได้มีไว้เพื่อสนับสนุนหรือโอนสายเรียกฉุกเฉินไปยังบริการฉุกเฉินใดๆ และ (iii) เพื่อชดใช้ คุ้มครอง และป้องกัน Zoho จากและต่อการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

ขีดจำกัดการใช้งานของ Bigin

Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้ตามแผนการสมัครใช้งานที่คุณเลือก คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดโดย Zoho เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้บริการ คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน Bigin การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานจะมีผลเมื่อคุณใช้ Bigin หลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขนั้นแล้ว