Bigin - Gebruiksvoorwaarden

BIGIN, EEN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTSOFTWARE, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' of 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR BIGIN TE GEBUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET OVER TOT AANKOOP EN GEBRUIK BIGIN OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

Bigin gebruiken

Bigin is onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitsapplicaties. U krijgt toegang tot Bigin via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

Andere Zoho Services openen

Veel Zoho Services zijn geïntegreerd met Bigin. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs als die niet zijn geïntegreerd met Bigin. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

Toepassingen van derden openen die zijn geïntegreerd met Bigin

Veel applicaties van derden (hierna 'Applicaties van derden' genoemd) zijn geïntegreerd met Bigin. Zoho zal in de toekomst meer Applicaties van derden met Bigin integreren. Voor toegang tot en gebruik van Applicaties van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Applicaties van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Applicaties van derden.

E-mailbeleid

Wij pleiten voor eerlijk gebruik van e-mails. Als het niet-bezorgdpercentage van uw e-mails een toegestaan bereik overschrijdt, zal worden verhinderd dat uw account nog e-mails kan versturen. U moet voldoen aan de vereisten van ons Anti-spambeleid wanneer u commerciële e-mails vanuit Bigin verstuurt.

Wij zijn er verantwoordelijk voor om ons systeem vrij te houden van illegale activiteiten. Om de bezorging voor onze klanten te verbeteren en onze reputatie te beschermen, worden e-mails die via Bigin worden verstuurd, gecontroleerd met behulp van geautomatiseerde tools. In geval van schending van onze voorwaarden kunnen wij e-mails van uw account blokkeren of zelfs uw service beëindigen.

E-mail-add-on voor Bigin

Met de add-on Mail voor Bigin (hierna 'add-on Mail' genoemd) kunt u e-mails ophalen, bekijken, samenstellen en versturen vanuit uw Bigin-account. Als de configuratie van add-on Mail voor een gebruiker'Gebruikers houdt in individuele gebruikers in een organisatie en elke persoon met een eigen account'. (hierna 'Configuratie' genoemd) is ingesteld op 'openbaar', zijn de opgehaalde e-mails zichtbaar voor andere gebruikers'Gebruikers houdt in individuele gebruikers in een organisatie en elke persoon met een eigen account'. van het Bigin-account volgens de machtigingen die door de beheerder zijn ingesteld kunnen ze blijven bestaan als onderdeel van het Bigin-account. Zodra u de Configuratie als 'openbaar' hebt ingesteld en de Configuratie door de beheerder is vergrendeld, kunt u deze niet wijzigen zonder de toestemming van de beheerder.

Telefoniefunctionaliteit

In verband met uw gebruik van telefoniefunctionaliteit, als onderdeel van Bigin, begrijpt u en gaat u ermee akkoord (i) dat u mogelijk aanvullende informatie moet verstrekken, zoals voorgeschreven door de betrokken regelgevende instanties, voor het aanschaffen van telefoonnummers; (ii) dat u als enige verantwoordelijk bent voor het naleven van alle toepasselijke wetten in alle rechtsgebieden die van toepassing zijn op uw gebruik van de telefoniefunctionaliteit; (iii) dat de telefoniefunctionaliteit niet bedoeld is om noodoproepen naar hulpdiensten te ondersteunen of te transporteren; en (iii) Zoho te vrijwaren van, te verdedigen tegen en te vrijwaren tegen claims van derden die voortvloeien uit het voorgaande.

Gebruikslimieten voor Bigin

Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Zoho behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van Bigin te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf uw gebruik van Bigin na publicatie van een dergelijke wijziging.